Anna Mazur

Kompetencja

Pewność siebie

Dobre serce

„Szczęście sprzyja odważniejszym i każdy otrzymuje to, na co się odważy”

Paulina Sosnowicz

O mnie

Kompetencja, pewność siebie, uśmiech i dobre serce – to elementy, które w mojej ocenie pozwalają mi z powodzeniem realizować się zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym. Moje motto, którym kieruje się zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym to: szczęście sprzyja odważniejszym i każdy otrzymuje to, na co się odważy. Wiem, że energia podąża za uwagą, dlatego też staram się myśleć wyłącznie pozytywnie.

Studia na kierunkach Prawo i Ekonomia ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim w 2009 r. oraz w 2012 r. Następnie odbyłam studia podyplomowe z zakresu Zarządzania nieruchomościami i pośrednictwa w ich obrocie na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu oraz Prawa własności intelektualnej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Po odbyciu aplikacji radcowskiej w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu zdałam egzamin zawodowy i od 2016 r. jestem wpisana na listę radców prawnym tej Izby.

Zagadnieniami prawnymi zajmowałam się już w toku studiów, będąc członkiem Uniwersyteckiej Poradni Prawnej, współrealizując w ramach kół naukowych wiele projektów badawczych, konferencji i wydarzeń naukowych. Jako miłośniczka prawa karnego, już na etapie studiów rozpoczęłam pracę zawodową w kancelarii adwokackiej. Po studiach moje prawnicze serce skierowało się jednak ku prawu cywilnemu, handlowemu, nieruchomościom oraz IP. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam we wrocławskich kancelariach prawnych, w tym we wrocławskim oddziale kancelarii prawnej SPCG z siedzibą w Krakowie, obsługujących zarówno osoby fizyczne, jak i podmioty gospodarcze, jednostki samorządu terytorialnego oraz uczelnie wyższe. Doświadczenia nabyłam również poprzez obsługę prawną spółki produkcyjnej światowego lidera z branży elektronicznej LG Display, w toku świadczenia usług prawnych jako in-house w centrali grupy kapitałowej Selena o zasięgu międzynarodowym z branży chemii budowlanej oraz w centrali grupy kapitałowej i2 Development z branży deweloperskiej.

Swoją działalność społeczną i samorządową rozpoczęłam już w liceum, będąc członkiem zarządu klasowego, współorganizatorem wydarzeń szkolnych oraz zostając po zdanej maturze członkiem Stowarzyszenia Absolwentów Liceum nr 5 we Wrocławiu.

Kolejne doświadczenie zdobywałam na studiach poprzez pełnienie funkcji członka zarządu kilku kół naukowych, starosty roku na studiach ekonomii oraz członka samorządu studenckiego Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także absolwenta wspierającego wcześniej zarządzane koła naukowe. Podczas aplikacji radcowskiej brałam aktywny udział w akcji bezpłatnych poradach prawnych pn. „Niebieski Parasol”, protokołowałam posiedzenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, pomagałam przy organizacji konferencji i wydarzeń organizowanych przez OIRP we Wrocławiu (Konferencja Sędziów i Rzeczników Dyscyplinarnych; Piknik Radcowski).

Od roku 2016 aktywnie działam w ramach OIRP we Wrocławiu, będąc członkiem Komisji ds. promocji zawodu i Integracji środowiska. Przez prawie 4 lata mojej pracy w ramach tej Komisji, zrealizowałam oraz miałam okazję współtworzyć i współorganizować wiele projektów. Głównym z nich była organizacja największego w roku wydarzenia integracyjnego dla radców prawnych, tj. Spotkania Noworocznego. W 2017 r., dzięki aktywnej pracy i determinacji, udało się przenieść organizację tego wydarzenia do Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu, co okazało się dużym sukcesem. Od tamtej pory, NFM co roku nas gości, a wydarzenie cieszy się dużą frekwencją, popularnością i dobrymi recenzjami, co osobiście ogromnie mnie cieszy.

Spośród innych projektów Komisji, w których miałam okazję uczestniczyć i je współorganizować, chciałabym wspomnieć o dorocznych wydarzeniach, takich jak „Piknik radcowski”, „Rejs niebieskich żabotów”, „Dzień Kobiet”, a także o „Ślubowaniu radców prawnych w 2019 r.”, które odbyło się w NFM.

Ogólnopolskie Forum

Młodych Prawnych

Od 2017 r. jestem również przedstawicielem OIRP we Wrocławiu na corocznym Ogólnopolskim Forum Młodych Radców Prawnych. W 2019 r. współorganizatorem Forum i gospodarzem miała okazję być wrocławska Izba, a ja liderem projektu i głównym organizatorem wydarzenia. Forum we Wrocławiu wypadło znakomicie, obrady i prace oraz ich wyniki były owocne, a sama organizacja została doceniona przez członków samorządu z innych Izb oraz przez Krajową Izbę Radców Prawnych, co uważam za osobisty sukces i jestem duma z całego zespołu. Cieszę się, że tak ważne wydarzenie udało nam się zorganizować w dobrym stylu, merytorycznie i z klasą, a przy tym nie zapomnieć również o integracji środowiska zawodowego i to na szczeblu ogólnopolskim.

W swojej pracy na rzecz samorządu kieruję się przede wszystkim otwartością na współpracę. Pragnę, aby Izba i Samorząd były dla wszystkich, by każdy członek mógł i chciał się z Izbą utożsamiać, by mógł z uśmiechem i dumą powiedzieć „to mój Samorząd, moja Izba”.

Paulina Sosnowicz

Marzenie

Marzy mi się samorząd zgodny, spójny, aktywny i odważny, przed którym nie ma rzeczy niemożliwych. Wiem, że aby taki był, działania zmierzające do zmiany jego postrzegania czy funkcjonowania, należy podejmować już na etapie aplikacji. O poczucie przynależności należy bowiem dbać od samego początku – od pierwszym kroków aplikantów na ich drodze do zostania Radcą Prawnym.