Krzysztof Bramorski

Jest absolwentem prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Wiedzę prawniczą pogłębiał podczas studiów w Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität w Bonn. Od 2001 roku radca prawny.

Paulina Sosnowicz

O mnie

Od zawsze – mimo kilku „pokus emigracyjnych” – związany z Wrocławiem. Od 2001 roku prowadzi we Wrocławiu kancelarię radcowską, a od 2003 r jest partnerem zarządzającym w BSO Prawo & Podatki. Wraz z zespołem specjalistów z różnych dziedzin prawa zajmuje się obsługą polskich i zagranicznych przedsiębiorców.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w renomowanych międzynarodowych kancelariach prawnych oraz zasiadając w radach nadzorczych spółek.

Jest specjalistą w obszarze inwestycji zagranicznych, autorem publikacji w zakresie prawa gospodarczego, handlowego, prawa podatkowego i prawa pracy. W latach 2011-2013 członek zespołu ekspertów przy Kancelarii Prezydenta RP opracowującego m.in. zagadnienia poprawy jakości legislacji w Polsce oraz ds. społecznej gospodarki rynkowej. Pracując ze studentami dzielił się wiedzą i doświadczeniem. Obecnie pod jego patronatem kształtuje się nowe pokolenie aplikantów radcowskich. Występował także na rzecz zmian w systemie edukacji prawniczej, postuluje kompleksową reformę systemu kształcenia prawników.

Jest indywidualistą charakteryzującym się dużą przedsiębiorczością lokalną oraz zaangażowaniem w prace nad pogłębieniem relacji gospodarczych i kulturalnych Dolnego Śląska z przygranicznymi krajami.

Od 2012 r. piastuje również urząd Konsula Honorowego Wielkiego Księstwa Luksemburg z jurysdykcją na Dolny Śląsk i województwo opolskie. Od sierpnia 2018 r. Prezes Polsko-Luksemburskiej Izby Gospodarczej.


Kim jest prywatnie?
Właściciel niesamowitego boksera – Kafla, który nie tylko stał się maskotką i znakiem firmowym Kancelarii, ale przede wszystkim jest najwierniejszym towarzyszem bliższych i dalszych wypraw.

Czy wiecie że:

  • za pracę charytatywną na rzecz dzieci w 2010 r. został uhonorowany tytułem Kawalera Orderu Uśmiechu a w 2008 roku był laureatem I edycji „Kryształowego Serca Radcy Prawnego”?;
  • jego hobby to fotografia? Jego zdjęcia dokumentujące żałobę po śmierci Jana Pawła II zostały zaprezentowane podczas wystawy we wrocławskim Muzeum Archidiecezjalnym;
  • podróżując z Kaflem opisuje na profilu facebookowym miejsca „psolubne”, popularyzując podróże „na 6 łapach”:-)?