Popieram

Leszek Korczak

dziekan

Szanowni Państwo,

Miałem zaszczyt i przyjemność pełnić funkcję Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu od września 2013 r. Decydując się na kandydowanie myślałem przede wszystkim o tym jak spowodować by nasz samorząd był otwarty na jak największy czynny udział w nim jak największej liczby radców prawnych. Trudno oceniać samego siebie, ale wydaje mi się po siedmiu latach pracy jako Dziekan, że moje zamierzenie w znacznej mierze się udało. Udało się dzięki pracy bardzo wielu osób, ale na jedną zwróciłem szczególną uwagę. Paulina Sosnowicz już w trakcie mojej pierwszej kadencji dała się poznać jako bardzo dobry organizator i osoba mająca wiele niestandardowych pomysłów. Zainicjowała rzeczywiste zaistnienie Izby na platformie Facebook – prowadząc go jako administrator doprowadziła do tego, że OIRP we Wrocławiu ma jeden z najbardziej rozpoznawalnych i lubianych profili izbowych w kraju. 

Paulina należała do wyróżniających się osób podczas wielu izbowych wydarzeń. Obserwacja jej pracy i zaangażowania w samorząd spowodowały, że w mojej ocenie takiej osoby nie mogło zabraknąć w Prezydium Rady na kadencję 2016 – 2020 r. Dwa lata pracy jako Przewodnicząca Komisji ds. Promocji i integracji srodowiska spowodowały, że Rada na mój wniosek w maju 2018 r. powierzyła jej funkcję Wicedziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. 

Paulina w pełni zasłużyła na powierzone jej stanowiska. Jest bardzo dobrą Przewodniczącą Komisji oraz oddanym samorządowi, profesjonalnym Wicedziekanem, na którego zawsze mogłem liczyć. Jej praca doprowadziła do tego, że w działania kierowanej przez nią komisji zaangażowanych jest bardzo wielu radców prawnych i aplikantów radcowskich, przy czym dla wielu z nich przygoda samorządowa zaczęła się właśnie z Panią Wicedziekan. 

To otwarcie na nowych ludzi jest mi szczególnie bliskie i jest tym na czym w samorządzie zależy mi najbardziej. Wspomniany izbowy portal społecznościowy na platformie Facebook, projekt „Wyszukiwarka radców prawnych”, zainicjowanie prawnego wsparcia dla pracowników służby zdrowia, obecny kształt ślubowań radców prawnych w Narodowym Forum Muzyki, ślubowania aplikantów w Sądzie Okręgowym, wspólne radcowsko-aplikanckie wydarzenia to tylko niektóre przykłady pomysłów i działań Pani Wicedziekan Pauliny Sosnowicz.

Co warte podkreślenia, przez cały czas naszej wspólnej pracy mogłem na nią liczyć – na jej czas, pomysłowość i zaangażowanie. Jestem pewien, że teraz my wszyscy będziemy mogli liczyć na nią jako na naszego Dziekana. Mam przekonanie, że nie zabraknie jej czasu i serca dla Izby, dla każdego radcy prawnego i aplikanta radcowskiego. Pomysłowość Pauliny Sosnowicz zyska na tym stanowisku nowe możliwości a zaangażowanie w sprawy samorządowe dostanie nowych skrzydeł. 

Paulina Sosnowicz jako dziekan pozwoli na zachowanie w samorządzie wszystkiego na czym mi zależy – przede wszystkim otwartości na każdego radcę prawnego i aplikanta, a jednocześnie zagwarantuje jego nowoczesność i gotowość na nowe wyzwania.

Nasza Izba potrzebuje Dziekan Pauliny Sosnowicz – dajmy jej i nam tą szansę.

Leszek Korczak