Martyna Rogala-Rolewska

Zaangażowanie

Optymizm

Profesjonalizm

„Jeśli myślisz, że nie możesz nic zmienić – zmień myślenie” 

Martyna Rogala-Rolewska

O mnie

Radcą prawnym zostałam w 2016 r. W życie samorządu radcowskiego zaangażowałam się już w trakcie aplikacji – przez 3 lata pełniłam funkcję starosty grupy i reprezentowałam aplikantów przed organami Izby, Komisją ds. aplikacji, kierownikiem szkolenia oraz innymi osobami uczestniczącymi w prowadzeniu aplikacji. Brałam aktywny udział w akcji bezpłatnych poradach prawnych pt. „Niebieski Parasol”, protokołowałam posiedzenia Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego, pomagałam przy organizacji konferencji i wydarzeń organizowanych przez OIRP we Wrocławiu oraz reprezentowałam OIRP Wrocław na Ogólnopolskim Forum Aplikantów Radcowskich.

 Kończąc aplikację wiedziałam jedno: chcę dalej angażować się w życie samorządu. Na moją decyzję niewątpliwie wpłynęła otwartość Dziekana Leszka Korczaka na współpracę z najmłodszymi przedstawicielami samorządu radcowskiego oraz dobra energia ludzi, których w tym czasie spotkałam na swojej „samorządowej drodze”.

W 2016 r. zostałam członkiem Komisji ds. integracji środowiska i sportu oraz członkiem Komisji ds. aplikacji. W obu komisjach działam do dzisiaj. Najważniejsze projekty, które w całości koordynowałam to Dzień Kobiet oraz Rejs Niebieskich Żabotów. Oba wydarzenia cieszą się dużą popularnością wśród radców prawnych.

W październiku 2019 r. aktywnie uczestniczyłam w IV Ogólnopolskim Forum Młodych Radców Prawnych, współorganizowanym przez OIRP we Wrocławiu, którego celem jest wymiana doświadczeń i poglądów związanych z wejściem na rynek i początkami w zawodzie radcy prawnego.

W 2019 r. zostałam opiekunem grupy na drugim roku aplikacji radcowskiej. Razem z aplikantami uczestniczyłam w Ogólnopolskim Forum Aplikantów Radcowskich w Rzeszowie. Miałam również przyjemność współorganizować Aplikanckie Targi Pracy. Bardzo cenię sobie pracę z młodszymi kolegami z samorządu.

Życie zawodowe dzielę między prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej obsługującej osoby fizyczne i podmioty gospodarcze oraz pracę w korporacji zajmującej się zarządzaniem wierzytelnościami.

Martyna Rogala-Rolewska

Pasja

Uwielbiam podróżować, spędzać czas z rodziną i przyjaciółmi, zajmować się ogródkiem działkowym.