Milena Szostak-Kałuska

Kreatywność

Pracowitość

Profesjonalizm

„W życiu liczą się czyny, nie słowa.”

Paulina Sosnowicz

O mnie

Od dziesięciu lat jestem członkiem Samorządu Radców Prawnych – od początku mojej przynależności działam na rzecz naszej samorządowej społeczności. W toku aplikacji radcowskiej przez trzy lata sprawowałam funkcję starosty grupy najbardziej licznego rocznika aplikacji oraz administratora wewnętrznego forum internetowego dla aplikantów.

Od zawsze towarzyszy mi przeświadczenie, że w życiu „liczą się czyny, nie słowa”, od najmłodszych lat wpojono mi obowiązkowość i potrzebę aktywności. To sprawiło, że zaangażowałam w społeczną pracę na rzecz Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu oraz jej działania na rzecz społeczności lokalnej.

Koleżanki i koledzy radcowie prawni – w ostatnich wyborach powierzyli mi mandat radnej Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Aktywnie uczestniczyłam w pracach trzech komisji stałych powołanych przy Radzie: Komisji ds. promocji zawodu i integracji środowiska, Komisji ds. współpracy z samorządami zawodowymi, instytucjami publicznymi i edukacji prawnej oraz praw i wolności człowieka, oraz Komisji ds. Aplikacji. Brałam udział w planowaniu, organizacji i realizacji działań promocyjnych oraz wydarzeń, niejednokrotnie je koordynując. Szczególnie ciepło wspominam stworzenie mi możliwości wielokrotnego koordynowania udziału OIRP Wrocław w akcji „Szlachetna Paczka”, jak również współorganizowanie działań OIRP związanych z udzielaniem darmowych porad prawnych (m.in. dla Kobiet z okazji 100 lat uzyskania praw wyborczych, czy też dla obcokrajowców w ramach projektów fundacji „Ukraina”).

Uczestnictwo i współtworzenie projektów: „Forum Młodych Radców Prawnych”, Targi Młodych Radców Prawnych, Spotkania Noworoczne, Piknik Radcowski, Rejs Niebieskich Żabotów – które spotkały się z ciepłym przyjęciem koleżanek i kolegów radców prawnych, jest dla mnie szczególnie istotne, bowiem integrowanie naszego środowiska radcowskiego jest dla mnie ważne. Dlatego jako wyróżnienie uznałam możliwość przygotowywania wystawy z okazji XXXV-lecia Samorządu Radców Prawnych we Wrocławiu pod przewodnictwem mec. Krystyny Stogi.

Pamiętając, jak ważna dla mnie była jako aplikanta możliwość uczestnictwa w pracach i działaniach naszego samorządu, będąc w składzie Komisji ds. aplikacji, cieszę się, że miałam okazję wspólnie z młodszymi koleżankami i kolegami, brać udział w organizacji projektów dedykowanych dla aplikantów czy też integrujących cały samorząd: Targi Pracy dla Aplikanta, Summer Party. Od 2018 r. sprawuję funkcję opiekuna grupy na aplikacji radcowskiej, natomiast koordynowanie rubryki „Aplikacja” w „Przeglądzie Radcowskim”, pozwala mi niejako na gorąco dzielić się przemyśleniami i obserwacjami związanymi z tym zagadnieniem.

Wpisanie w 2019 r. na listę wizytatorów Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, stanowi dla mnie nowe zobowiązanie wobec koleżanek i kolegów radców prawnych. Jest mi miło, iż od niedawna będąc Zastępcą Redaktora Naczelnego – „Przeglądu Radcowskiego” mam możliwość zachęcenia społeczności radców prawnych do przeczytania wielu interesujących artykułów merytorycznych, informowania o ważnych wydarzeniach oraz przygotowywania interesujących wywiadów.

Chętnie angażuję się również w nowe projekty pozostające poza obszarem moich stałych działań. Uczestniczyłam w obradach jury projektu „Konkurs Wiedzy o Prawie”, uczestniczyłam dwukrotnie jako członek jury w „Konkursie Plastycznym”, przeprowadziłam zajęcia dla uczniów szkół podstawowych z zakresu prawa i wiedzy o zawodzie radcy prawnego, przeprowadzałam wywiady z przedstawicielami seniorów naszego zawodu – do wirtualnego Muzeum Historii Samorządu – które koordynuję z ramienia OIRP.

Ostatnim polem mojej aktywności samorządowej jest Sekcja Kulturalno-Artystyczna, której przewodniczę, a której działania mogą Państwo obserwować na profilu społecznościowym Facebook. Sekcji przyświeca idea dzielenia się pasją artystyczną, szerzenia kultury wśród członków samorządu, jak także podejmowanie działań mających na celu promocję naszego zawodu.

Aktywność samorządowa pozwala mi wymieniać poglądy, czerpać z doświadczenia zawodowego, a czasem i życiowego koleżanek i kolegów radców prawnych. Każdy z nas członków Samorządu jest jego wartością; przez ostatnie lata łączył nas wspólny wysiłek i praca na rzecz Samorządu. Wszystkim, których spotkałam na tej drodze, dziękuję za ich pracę oraz zaufanie.

Jestem osobą posiadającą umiejętność efektywnego łączenia wielu aktywności równocześnie. Ukończyłam dwa kierunki studiów (drugie: Turystyka i Rekreacja), studia podyplomowe (Prawo i Kultura chińska), znam dwa języki obce. Swoją samorządową aktywność z powodzeniem łączę z pracą zawodową w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz stałą współpracą z korporacją zajmującą się m.in. obsługą wierzytelności – problemy przedsiębiorców nie są mi obce. Mam dużo energii i pozytywnego podejścia, aby dalej pracować oraz wkładać dobrą energię w Samorządu Radców Prawnych i wszystkie swoje życiowe aktywności.