Mirella Lechna-Marchewka

Zajmuje się prawem zamówień publicznych, realizacją inwestycji publicznych oraz transportem kolejowym i drogowym.

Paulina Sosnowicz

O mnie

Doradza w projektach greenfield i brownfield oraz w projektach inwestycyjnych realizowanych w sektorach użyteczności publicznej, np. w sektorze transportu drogowego i kolejowego, infrastruktury portowej, gospodarki odpadami, infrastruktury IT i w sektorze energetycznym. Reprezentuje przedsiębiorców/wykonawców na wszystkich etapach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą. Doradza w projektach publicznych realizowanych w tradycyjnej formule zamówienia publicznego, jak również w przedsięwzięciach realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego i koncesji. Ma doświadczenie w przygotowywaniu i realizacji inwestycji opartych na warunkach kontraktowych FIDIC. Świadczy także pomoc prawną w sprawach regulacyjnych dotyczących transportu kolejowego i drogowego. Koordynuje działalność Korean Desk i Chinese Desk w kancelarii.

Ukończyła prawo na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, podyplomowe studium z zakresu Konwencji Waszyngtońskiej CITES oraz podyplomowe studia ochrony środowiska. Od 2019 r. doktorantka na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Nottingham.

Od 2009 r. kieruje wrocławskim biurem kancelarii.

Uczestniczy w tworzeniu dobrych praktyk w projektach publicznych jako członek Rady Zamówień Publicznych przy Konfederacji Lewiatan. Jest członkiem Inter-Pacific Bar Association na stanowisku Vice Chair ICP Committee oraz członkiem założycielem Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych.

Współtworzy komentarz żywy do nowego PZP dostępny pod adresem komentarzpzp.pl.