Paulina Sosnowicz

Wytrwałość

Pomysłowość

Solidność

Wytrwałość i samodzielne myślenie to uniwersalny klucz do realizacji planów.

Paulina Sosnowicz

O mnie

Jestem radczynią prawną od 2014 r. Jednakże już od rozpoczęcia studiów w 2001 r. na Uniwersytecie Wrocławskim zajmowałam się kwestiami prawnymi, pracując zarówno w renomowanych kancelariach prawnych, jak i firmach prawniczych we Wrocławiu, Warszawie oraz Amsterdamie. Od początku swojej aktywności zawodowej dużą wagę przykładałam również do pracy na rzecz samorządu. W 2013 r. byłam reprezentantem aplikantów na wyborach samorządu, a następnie na XI Krajowym Zjeździe Radców Prawnych. Od 2015 r. rozpoczęłam prace nad nowym kanałem komunikacji z radcami i aplikantami – profilem Izby na portalu facebook.pl.

W roku 2016 r. zostałam wybrana na członka Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu oraz przewodniczącą Komisji ds. integracji środowiska i sportu, a także członka Komisji ds. rozwoju zawodu przy Krajowej Radzie Radców Prawnych. W tym samym roku z mojej inicjatywy powstał pokój radcowski w Izbie, w którym radcowie mogą spotykać się z klientami. Po dwóch kolejnych latach powołano mnie na stanowisko wicedziekana Rady, zaś zakres prowadzonej przeze mnie Komisji rozszerzył się o promocję zawodu. Od 2019 r. jestem również wizytatorem.

Od początku mojej pracy postawiłam sobie jasne cele: pracę zespołową, przygotowanie oferty wydarzeń dla szerszego grona radców prawnych i aplikantów, a także przejrzystość rozliczeń finansowych. 

Integracja

Ważna była dla mnie również integracja środowiska radców prawnych. Dzięki pracy Komisji pod moim przewodnictwem rokrocznie bierzemy udział Spotkaniach Noworocznych w Narodowym Forum Muzyki, które cieszą się dużą popularnością wśród wszystkich członków Rady, zarówno tych młodszych, jak i starszych stażem. Udało nam się również powrócić do tradycji rejsów na Odrze w odnowionej formule – Rejsu Niebieskich Żabotów. Dwukrotnie odbyły się też Targi Pracy dla Radców Prawnych, które z założenia miały ułatwiać wyposażenie się przez osoby rozpoczynające wykonywanie zawodu w niezbędne pomoce jak toga, wizytówki czy kasy fiskalne. 

Dwa razy do roku obywają się też rajdy górskie, organizowane przez sekcję sportową, które dostępne są dla wszystkich chętnych radców prawnych.

Mając na uwadze, że dbałość o poczucie przynależności do samorządu ważna jest już na etapie aplikacji, Komisja zorganizowała w 2019 r. Summer Party cieszące się zainteresowaniem przewyższającym dotychczasowe wydarzenia – wzięło w nim udział aż 370 osób.

Z inicjatywy Komisji odbywały się również szkolenia np. „Kancelaria i co dalej” czy „Prawne aspekty wykorzystania sztucznej inteligencji (AI) oraz umowy IT.”

Ogólnopolskie Forum

Młodych Prawnych

W 2019 r. dzięki inicjatywie Komisji we Wrocławiu odbyło się Ogólnopolskie Forum Młodych Prawnych, na którym radcowie z całej Polski debatowali nad sytuacją dotyczącą zawodu oraz jego dalszym rozwojem. Komisja wraz ze wsparciem seniorów doprowadziła do powstania wystawy z okazji XXXV-lecia naszej Izby. Zostały również zainicjowane wywiady z radcami prawnymi seniorami.

Obecnie zawodowo piastuję stanowisko koordynatora radców prawnych w Centrum Usług Informatycznych we Wrocławiu. Część zespołu, którym zarządzam, zajmuje się informatyzacją jednostek Gminy Wrocław, a także cyberbezpieczeństwem.

W pozostałym zakresie CUI zajmuje się m.in. obsługą prawną wszystkich gminnych jednostek oświatowych.

Paulina Sosnowicz

Doświadczenie

Moje pierwsze doświadczenia z zakresu organizacji i zarządzania sięgają studiów i okresu niedługo później, kiedy zostałam wybrana przez przedstawicieli 15 grup lokalnych Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA do zarządu krajowego. Była to okazja do współpracy z największymi polskimi i zagranicznymi kancelariami oraz do zdobycia środków na poziomie prawie pół miliona złotych na działanie organizacji.

Umiejętności związane z zarządzaniem zespołem i projektami miałam okazję wykorzystać szybko, bo niewiele ponad rok po egzaminie. Zostałam wtedy koordynatorem radców prawnych w Towarzystwie Ubezpieczeń Europa S.A. i Towarzystwie Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Są to jedyne zakłady ubezpieczeń z siedzibą we Wrocławiu z kapitałem niemieckim i japońskim.

Na co dzień jestem wspólnikiem LEGALICA Kancelaria Prawna r.pr. Mirela Perczak i r.pr. Paulina Sosnowicz s.c. Obsługuję podmioty gospodarcze oraz z sektora publicznego przede wszystkim w dziedzinie IT i nowoczesnych technologii, ochrony danych osobowych i praw własności intelektualnej zarówno w wielomilionowych kontraktach, jak i w rozwiązywaniu codziennych problemów prawnych.

Bliskie są mi także sprawy z zakresu współpracy gospodarczej z przedsiębiorstwami chińskimi. Znam podstawowe zasady ich prawa oraz w stopniu komunikatywnym posługuję się językiem chińskim.

Paulina Sosnowicz

Klientom indywidualnym udzielam pomocy prawnej w sprawach rodzinnych, majątkowych oraz dotyczących popełnienia czynu zabronionego, w tym w szczególności czynów tzw. „narkotykowych”.

Ukończyłam studia podyplomowe z zakresu podatków. Obecnie biorę udział w studiach Podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii na Uniwersytecie im. L. Koźmińskiego w Warszawie.

Paulina Sosnowicz

Pasja

Prywatnie szlifuję umiejętności sztuki strzelania z łuku tradycyjnego i sportowego-bear bow.  Wielokrotnie byłam mistrzynią zawodów w Polsce i zagranicą. Jestem jedyną Polką, która dotychczas zdobyła złoto (a w kolejnych latach srebro) w Chinach i zwyciężyła prestiżowy turniej III Conquest Cup Fetih Kupasi w Istambule.