person-using-macbook-374720-(1)

Radcowie dla Wrocławian

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Wrocławiu uruchomiła grupę „Radcowie dla Wrocławian” na platformie Facebook, której celem jest podnoszenie świadomości prawnej mieszkańców Wrocławia i Dolnego Śląska oraz popularyzację dostępności usług radców prawnych mieszkańcom tego rejonu.

Zamierzeniem inicjatorów przedsięwzięcia jest stworzenie i prowadzenie grupy, która Wrocławianom, Wrocławiankom i Dolnoślązakom przybliży szczególnie istotne kwestie prawne, aktualne w ich regionie i najbliższym otoczeniu, np. dotyczące zmian prawa miejscowego i problemów prawnych występujących w życiu danego miasta i naszego regionu.

Z informacji zamieszczanych grupie „Radcowie dla Wrocławian” mogą korzystać zarówno osoby fizyczne, jak i firmy – artykuły obejmują bardziej ogólne tematy, interesujące dla szerszego grona odbiorców (jak np. obowiązek zakrywania ust i nosa), jak i bardziej specjalistyczne zagadnienia, związane np. ze szczegółowymi regulacjami tarczy antykryzysowej. 

Grupa „Radcowie dla Wrocławian” jest dostępna nieodpłatnie pod adresem: https://www.facebook.com/Radcowie-dla-Wrocławian-104877711195189/

ZASADY GRUPY „Radcowie dla Wrocławian”

Zasada nr 1.

Grupę moderują i prowadzą radcowie prawni – profesjonalni praktycy, specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa i praktykujący w zawodzie. Na grupie chcemy pisać i dyskutować o aktualnych o ważnych zdarzeniach, problemach społecznych i prawnych ALE na tej grupie i w komentarzach jednak nie udzielamy darmowych porad prawnych.

Natomiast na stronie będzie można znaleźć informacje o tzw. „NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ” i o miejscach, gdzie taką lub podobną pomoc otrzymasz, o różnego rodzaju wydarzeniach, akcjach i innych działaniach podmiotów, które takiej pomocy prawnej udzielają w sposób przez nas akceptowalny i na takim poziomie, że moglibyśmy ją z czystym sumieniem polecić.

Zasada nr 2.

Strona „Radcowie dla Wrocławian” informuje o webinariach, szkoleniach oraz konferencjach realizowanych przez radców prawnych – i to tylko TYLKO tych nieodpłatnych. Chcemy, aby radcowie z terenu Wrocławia i okolic popularyzowali tu tylko takie szkolenia i działania edukacyjne, które dotyczą kwestii prawnych. Niech dotyczą przeróżnych kwestii prawnych i mogą być ogólne albo dedykowane jakiemuś tematowi lub grupie odbiorców. Mogą być skierowane do osób fizycznych znajdujących się w jakiejś konkretnej sytuacji albo dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Liczymy, że znajdzie się tu miejsce na edukację skierowaną do organizacji społecznych i podmiotów gospodarczych, ale też innych osób prawnych i instytucji.

Zasada nr 3

Radcowie dla Wrocławian to miejsce, gdzie zamierzamy umieszczać publikacje i artykuły napisane przez także innych radców prawnych (ale zawsze tylko za ich zgodą). Mogą to być publikacje, które już zostały gdzieś opublikowane (jeśli to będzie możliwe przez prawa autorskie) albo takie, których autor chciałby umieścić u nas zupełnie premierowo.  Publikacje takie powinny być merytoryczne i praktyczne co rozumiemy w ten sposób, że winny dotyczyć prawa i być pomocne w jego stosowaniu, ale nie powinny służyć agitacji czy głoszeniu poglądów politycznych bądź światopoglądowych.

Zasada nr 4

Radcowie dla Wrocławian to też miejsce informowania o działaniach radców prawnych na rzecz społeczności Wrocławia, o różnego rodzaju akcjach prospołecznych, popularyzujących wiedzę o prawie, edukację, informacje o zbiórkach lub innych działaniach. Zastrzegamy sobie, że będziemy ograniczać się do informowania w danym czasie tylko o jednym wydarzeniu, dwóch, jeżeli nie dotyczącego tego samego tematu.

Zasada nr 5

Wszelkie materiały podlegające publikacji podlegają akceptowaniu przez administratorów. Treści naruszające prawo, dobre obyczaje, zasady współżycia społecznego, sprzeczne z neutralną światopoglądowo naturą tej grupy, niedotyczące kwestii prawnych lub zawierające błędy merytoryczne oraz komentarze, które uznamy za niewłaściwe mogą zostać usunięte w każdym czasie.

Zasada nr 6 

Naszym zadaniem jest informowanie o rozwiązaniach prawnych proponowanych przez prawników. Nie ponosimy odpowiedzialności za negatywne skutki wykorzystania z porad bez konsultacji z radcą prawnym.