Rafał Kania

Rafał Kania jest radcą prawnym od 2000 r. Już jako radca prawny pracował ponad 6 lat we wrocławskim biurze kancelarii Domański Zakrzewski Palinka, pełniąc dwukrotnie funkcję szefa tego oddziału.

Paulina Sosnowicz

O mnie

Od 2007 r. jest wspólnikiem-założycielem wrocławskiej kancelarii Sendero Kania, Lubaszka, Michalski i Wspólnicy, jednej z największych na Dolnym Śląsku. Odpowiada w nim za praktykę prawa pracy, własności intelektualnej i ochrony danych osobowych.
Działał także w samorządzie radcowskim. Przez dwie kadencje sprawował funkcję sędziego w sądzie dyscyplinarnym. Wielokrotnie sprawował opiekę patronacką nad aplikantami izby.