Sebastian Zalipski

Doświadczenie

Pozytywne myślenie

Zaangażowanie

„Jeśli tylko można zrobić coś pożytecznego, należy to robić.”

Paulina Sosnowicz

O mnie

Uważam, że sentencja „Per aspera ad astra” najlepiej wyjaśnia, dlaczego w życiu nic naprawdę wartościowego nie przychodzi mi łatwo. To zaś, co przychodziło łatwo okazywało się często raczej drogą do celu niż celem samym w sobie.

Od studiów pasjonowała mnie tematyka związana z ochroną danych osobowych. Po studiach byłem PR-owcem w Jelczańskich Zakładach Samochodowych, doradzałem Zarządowi spółki handlowej, pracowałem w dużym telekomie. Zakładałem call center, rekrutowałem i szkoliłem kadry tej firmy. Zajmowałem się wdrażaniem zintegrowanych systemów informatycznych, a przez 10 lat realizowałem także swoją następną pasję jako dziennikarz radiowy i spiker m.in. w Polskim Radio Wrocław. Skończyłem w związku z tym podyplomowe dziennikarstwo. I dopiero kiedy zostałem ławnikiem w wydziale rodzinnym Sądu Okręgowego zdecydowałem się o wyborze aplikacji radcowskiej.

Gdy w 2015 r. stałem się radcą prawnym okazało się, że i to samo w sobie niezupełnie było celem, do którego nadal zmierzam. Uznałem, że stając się częścią pewnej grupy należy się angażować w jej sprawy i nie ustawać w pracy na jej rzecz. Wkrótce potem Samorząd Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu zechciał włączyć mnie w prace Komisji ds. finansowych i socjalnych. Tu przekonałem się, że naszych Kolegów i Koleżanki dopadają czasami bardzo zwyczajne problemy i przyziemne troski. Dzięki Samorządowi udało mi się zrealizować serię szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych i to w najgorętszym okresie, kiedy w całej UE zaczynaliśmy stosować RODO. Tu także miałem okazję pomagać w wydarzeniach organizowanych siłami członków Komisji ds. integracji środowiska i sportu. Udało mi się włączyć wolontariuszy WCRS w pomoc seniorom Izby w ich zmaganiach z nowoczesną technologią i informatyką.

Udział w takich wydarzeniach sprawił, że pojąłem jak istotna dla naszego środowiska jest rola Samorządu, i że możemy liczyć na zainteresowanie, życzliwość i na pomoc ze strony ludzi, których sami wybieramy.

Dostrzegłem, że Samorząd to niejedynie kuźnia kadr, efektowna siedziba i organy wydające w naszych sprawach rozmaite decyzje. Samorząd to również bezpieczna przystań, gdzie możemy się kształcić, spotkać się z klientem, odpocząć. To także osoby, z którymi możemy realizować pasję, ruszyć w góry i zapakować niejedną „Szlachetną paczkę” a gdy trzeba – serdecznie się posprzeczać. W tych niełatwych wszak czasach Samorząd staje się też naszym głosem, głosicielem racjonalnego stanowiska i obrońcą zasad bliskich każdemu prawnikowi.

Poza Samorządem zajmuję się prowadzeniem szkoleń i świadczeniem pomocy prawnej w zakresie bezpieczeństwa informacji, jestem członkiem SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych i funkcję takiego właśnie Inspektora pełnię w Politechnice Wrocławskiej, z którą związany jestem zawodowo (m.in. jako doradca Rektora, dyrektor i radca prawny) od 2009 roku.

Martyna Rogala-Rolewska

Pasja

Pozostający mi jeszcze czas wolny poświęcam rodzinie, żeglarstwu i podróżom. Poza tym zawsze znajduję także czas na gotowanie i zgłębianie historii marynistyki.