Wojciech Kapułka

Profesjonalizm

Kreatywność

Zaangażowanie
społeczne

Per aspera ad astra

O mnie

Jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych od 2014 r. Aktywnie w samorządzie działam od wielu lat, angażując się przede wszystkim w pomoc osobom potrzebującym. Od czterech lat udzielam porad prawnych w Nieodpłatnych Punktach Pomocy Prawnej, który powstały dla osób potrzebujących z inicjatywy Okręgowej Izby Radców Prawnych i Urzędu Miasta. Zaangażowanie społeczne oraz pomoc innym ludziom stanowią dla mnie bardzo ważny element w zawodzie radcy prawnego, stąd też w ramach prowadzonej przez siebie kancelarii prawnej świadczę pomoc prawną pro bono.

W latach 2014-2015 brałem udział w akcji „Niebieski Parasol” organizowanej przez OIRP we Wrocławiu. Przedsięwzięcie to miało na celu niesienie pomocy prawnej osobom potrzebującym ale także podniesienie poziomu wiedzy prawniczej wśród społeczeństwa oraz popularyzację zawodu radcy prawnego.
W 2017 roku udało mi współuczestniczyć w projekcie pt. „Prawo w Szkole”, którego podstawowym założeniem było podwyższenie świadomości prawnej uczniów, szczególnie w zakresie problemów prawnych towarzyszących im w życiu codziennym.

Wspólnie z OIRP we Wrocławiu od 2016 roku jestem także wolontariuszem pomagając osobom potrzebującym w ramach akcji Szlachetna Paczka.

W 2018 roku stałem się także współzałożycielem i Wiceprzewodniczącym Sekcji Górskiej funkcjonującej przy Komisji ds. Promocji Zawodu i Integracji Środowiska, która z powodzeniem od ponad dwóch lat łączy środowisko prawnicze organizując Dolnośląskie Rajdy Górskie Radców Prawnych.

Dodatkowo od 2019 r. pełnię funkcję wizytatora w Zespole Wizytatorów OIRP we Wrocławiu, która opiera się na nadzorze nad należytym wykonywaniem zawodu radcy prawnego przez członków naszego samorządu.

Jestem osobą tolerancyjną, otwartą na dialog. Do powierzonych obowiązków podchodzę z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem. U ludzi cenię przywiązanie do wartości oraz umiejętność ciężkiej pracy.